Panelová diskuze: Kontroverze follow up CA 125 u karcinomu ovaria - pro a proti

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 041

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010