PERSISTENCE OF LYMPH NODE T(14;18) BEARING CELLS IN FOLLICULAR LYMPHOMA PATIENTS IN CLINICAL COMPLETE REMISSION: PROOF OF PRINCIPLE FOR MAINTENANCE THERAPY?

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 31. Non-Hodgkin lymphoma - biology

Číslo abstraktu: 0281

Autoři: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; Doc.MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Iva Kroupová; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; MUDr. Jiří Neubauer; MUDr. Ingrid Vášová

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007