PET/ CT A KARCINOM JÍCNU, ŽALUDKU. KDY A S ČÍM?

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XV. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XV/ 13

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

PET/ CT je již relativně dostupnou a běžně využívanou diagnostickou metodou. V dnešní době je možné nádory horní části trávicí trubice vyšetřovat nejen 18F- fl uorodeoxyglukózou (FDG), ale i 18F- fl uorotymidinem (FLT). Častěji využívané je vyšetření s FDG, ale oba typy vyšetření mají své výhody a nevýhody, které budou diskutovány. Ně kte rá omezení k PET/ CT vyšetření vyplývají nejen s radiofarmaka, ale i povahou nádorů jícnu a žaludku. Předmětem sdělení budou i kazuistiky s FDG i FLT PET/ CT vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 8. 4. 2015