PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE MOZKU: OPTIMALIZACE WORKFLOW NA OSE LÉKAŘ – FYZIK S VYUŽITÍM ECLIPSE SCRIPTING API

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 49

Autoři: Bc. Tomáš Nikl; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; Mgr. David Dvořák; Ing. Miroslav Vrzal; MUDr. Petr Pospíšil; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Tomáš Novotný; Mgr. Pavel Kryštof; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Ing. Tomáš Procházka

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015