Poresekční intersticiální brachyradioterapie u nádorů prsu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 158

Autoři: Dis. Denisa Tomková; Dis. Pavla Gregorčíková; Jarmila Fuchsová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Poresekční brachyterapie patří k moderním metodám radioterapie, jejichž cílem je aplikace vyšší dávky záření bez většího ozáření okolních zdravých tkání. Aplikace vyšších dávek záření vede u některých solidních nádorů ke zlepšení lokální kontroly onemocnění a umožň uje tak použití orgán a funkci zachovávajících chirurgických výkonů. Poresekční intersticiální brachyterapie se řadí v širším konceptu k intraoperační radioterapii, jejíž výhodou je přímá kontrola ozářené oblasti během operace. Samostatné použití poresekční brachyterapie výrazně zkracuje celkovou dobu léčby zářením.
Konzervativní chirurgický výkon u časných stadií nádorů prsu musí být vždy doplněn pooperačním ozářením; v případě aplikace zevního ozařování je délka léčby 5-7 týdnů. Brachyterapie formou intersticiální aplikace po chirurgickém výkonu se může použít v kombinaci se zevní radioterapií k doozáření lůžka nádoru.
Jiným přístupem je použití samostatné intersticiální brachyterapie, která umožň uje ozáření pouze lůžka nádoru s bezpečnostním lemem dávkou ekvivalentní k zevní radioterapii. Zkrácení celkové doby adjuvantní terapie (obyčejně na jeden týden), neodkládání ani jedné z léčebných modalit (chemoterapie či radioterapie), možnost lepší sekvence radioterapie a chemoterapie je spojena se zkrácením doby hospitalizace a celkovým snížením nákladů na léčbu.
Sdělení představuje metodu poresekční intersticiální brachyradioterapie u nádorů prsu v MOÚ.

Práce byla podpořena MZ IGA č. NC/7108-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004