Postavení a budoucnost klinických registrů v rámci Národního Onkologického Programu České republiky.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 125

Autoři: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Ing. Petr Brabec; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod
Klinické registry jsou databázové systémy specializované na sběr a uchovávání klinických dat. Jejich cílem v rámci Národního onkologického programu České republiky je zlepšení monitoringu protinádorové terapie a racionalizace s ní spojených nákladů. Podmínkou naplnění těchto cílů je sběr dat, jejich odpovídající zpracování a prezentace. Příspěvek prezentuje zázemí, které je pro tyto projekty v české onkologii připraveno. S rostoucím počtem registrů rostou tlaky na racionalizaci systému zadávání dat, vzájemnou komunikaci databází, případně na jejich propojení s datovými zdroji plátců zdravotní péče. I tato témata jsou v příspěvku rozebírána...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008