Pozitronová emisní tomografie – zkušenosti ze zkušebního provozu PET, Masarykův onkologický ústav

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologické diagnostice

Číslo abstraktu: 15

Autoři: MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Jaroslav Staníček; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; D. Papírková; I. Černochová

Po instalaci PET kamery E.CAT Accel firmy Siemens byl 2. září 2003 zahájen zkušební provoz pracoviště Pozitronové emisní tomografie Masarykova onkologického ústavu.
V období od září 2003 do března 2004 bylo provedeno cca 1000 vyšetření celotělových nebo limitované oblasti (mozek, myokard). Vzhledem k tomu, že v Brně není zabezpečená produkce radiofarmak značených pozitronovými zářiči, na pracovišti se vyšetření realizují zatím jenom s použitím radiofarmaka – 18F-fluor-deoxy-glukózy (FDG), které se denně 1x nebo v případě prodlouženého provozu 2x dováží z Prahy.
V souboru pacientů vzhledem k orientaci ústavu především na onkologii dominují onkologičtí pacienti, vyšetření mozku z nenádorové indikace (převážně epilepsie) a vyšetření metabolismu myokardu levé komory se provádí v omezené míře.
Z hlediska onkodiagnostiky v souboru dominuje vyšetření pacientů v nádory gastrointestinálního traktu, onkohematologických a onkogynekologických pacientů.
Analyzovali jsme příčiny, kdy nebylo možné provádět vyšetření na pracovišti během zkušebního provozu. Analýza ukázala, že během prvních měsíců převládala jako příčina odstávky provozu porucha kamery a příslušenství, později problémy s produkcí radiofarmaka a jeho rozplňování.
Analýza radiační zátěže pracovníků PET a radiofarmaceutů ukázala, že u obou skupin pracovníků došlo k zvýšení radiační zátěže, podstatnou mírou u radiofarmaceutů, kde 3 pracovníci dosáhli ročních limitů na ruce. Tento fakt nás přinutil radikálně řešit problém radiační ochrany radiofarmaceutů instalací automatu na rozplňování radiofarmaka.
Po instalaci vhodného software jsme zahájili počítačovou fúzi obrazů PET / CT a PET / MRI, která umožňuje skloubit informaci morfologickou s informací funkční resp. metabolickou.
V práci analyzujeme i problematiku interakce pracoviště PET a žadatelů o vyšetření, se zaměřením na možné příčiny artefaktů vyšetření následkem nesprávné přípravy pacientů na vyšetření a problémy efektivního využití dodaného radiofarmaka.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004