Praktické tipy pro komunikaci s rodinou umírajícího.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Terminální péče

Číslo abstraktu: 071

Autoři: A. Mišoňová

Nový život odnepaměti začíná v rodinném kruhu. Zrození nového života je v rodinách očekáváno s nadějí a radostí a nový človíček byl vítán nejen v kruhu nejbližších, ale později je představen i přátelům a celé komunitě. Lidský jedinec pak v rodině a v sociálním prostředí vyrůstá, získává zkušenosti do vlastního života, zakládá svoji vlastní rodinu, a v tomto sociálním prostředí pak také stárne a umírá. Umřít mezi svými blízkými je ideál, který si mnohý z nás přeje, ale jen minimálnímu počtu z nás se vyplní. Nesmírným pokrokem vědy a medicíny žijeme déle, ale mnohdy za cenu delší nemohoucnosti a utrpení. Naše moderní doba řeší tento stav institucionalizací dlouhodobé péče o nemocné lidi, kteří pak často umírají osamoceni.....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007