PRESENCE OF HETEROZYGOUS ATM DELETION MAY NOT BE CRITICAL FOR THE RESPONSE OF CLL CELLS TO FLUDARABINE

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic lymphocytic leukemia - Prognostic factors

Číslo abstraktu: 0540

Autoři: Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Soňa Čejková; Mgr. Ludmila Ročňová; Mgr. David Potěšil; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Dita Žežulková; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008