Primární peritoneální epitelové nádory

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Tumory vulvy, vaginy, tuby a peritonea

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Miloslav Janoušek; M. Strunová

Předneseno pod názvem: Primární peritoneální karcinom

Primární peritoneální karcinomy jsou maligní nádory vznikající z tzv. sekundárního mülleriánského systému, tj. pelvického a dolního abdominálního peritonea. Většinou se jedná o málo diferencované serózní nádory histologicky i imunohistochemicky identické se serózním papilárním adenokarcinomem ovária, které tvoří pouze povrchové metastázy na ovariích a/nebo je přítomná stromální invaze do ovarií hloubky méně než 5 mm. Tyto nádory tvoří 5 – 15 % serózních pánevních karcinomů, hodnocených často nesprávně jako pokročilá stadia ovariálního karcinomu.

Práce prezentuje zkušenosti našeho pracoviště s diagnostikou a managementem primárních peritoneálních karcinomů. Prezentovány budou i neobvyklé histotypy, včetně světlobuněčného a smíšeného serózního a uroteliálního karcinomu.

Lteratura:

  • Clement PB. Diseases of the peritoneum. In: Kurman RJ, editor. Blaustein´s Pathology of he Female Genital Tract. 5th edition. Springer-Verlag New York, USA. p. 729-789.
  • Terada T, Kawaguchi M. Primary clear cell adenocarcinoma of the peritoneum. Tohoku J Exp Med 2005, 206: 271-276

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007