První klinické zkušenosti s využitím 'fluorescence-guided' resekcí u mozkových tumorů.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XIV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 144

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Kyselina 5-aminolevulová (5-ALA) je jedním z tzv. senzibilizátorů pro fotodynamickou terapii. Po jejím podání dochází vlivem k její akumulaci zejména v gliomových buňkách a enzymatické přeměně na fluorescenční látky - především protoporfyrin IX. Při mikrochirurgické resekci tumoru pak po osvícení modro-fialovým (400 -410 nm) světlem dochází k výraznému vyzařování červeno-růžového světla z nádorové tkáně. To umožňuje chirurgovi dosáhnout významně větší radikality než při konvenční resekci. Naše pracoviště použilo tuto metodu u 20 pacientů v období od 11/07 - 12/08. Ve 2 případech fluorescence nebyla zjištěna- s vysokou pravděpodobností sejednalo o pseudoprogresi. Ve sdělení jsou prezentovány charakteristiky souboru pacientů.


Závěr

Použití 5-ALA při chirurgii mozkových nádorů umožňuje zvýšit radikalitu resekce, a tím s vysokou pravděpodobností prodlužuje dobu do progrese tumoru.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009