Radikální cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 201

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.; As. MUDr. Libor Šafařík, CSc., FEBU; MUDr. Ivan Pavlík, MBA; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

Úvod
Radikální cystektomie je významnou součástí léčby nádorů močového měchýře. Cílem výkonu je pokud možno odstranit veškerou nádorovou tkáň v močovém měchýři, v malé pánvi a ve spádových lymfatických uzlinách. Nevyhnutelnou součástí výkonu je následná derivace moči.
Radikální cystektomie je zlatým standardem léčby nádorů močového měchýře prorůstajících do svaloviny detruzoru. Je však léčbou volby i u vybraných pacientů s tzv. povrchovými nádory (Ta, T1, Tis), které jsou rezistentní k lokální terapii.
Rutinní součástí výkonu je pánevní lymfadenektomie. Její pečlivé provedení umožňuje nejen přesné posouzení rozsahu onemocnění, ale zvyšuje i pravděpodobnost vyléčení. Ukazuje se totiž, že významným prognostickým faktorem je nejen počet pozitivních uzlin, ale i počet uzlin odstraněných. Jako prognostický faktor je v poslední době navrhována tzv. „hustota uzlinového postižení“ (LND = lymph node density), která bere v úvahu počet postižených i odstraněných uzlin. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007