Radioterapie u pacientky s mantle cell lymfom kazuistika.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: XXIV. Lymfomy

Číslo abstraktu: 215(p240)

Autoři: MUDr. Eva Kocmanová; MUDr. Petr Pospíšil; Zuzana Večerková; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Kazuistika pacientky léčené od r. 2001 pro mantle cell lymfom s iniciálním postižením kostní dřeně a generalizovanou lymfadenopatií klinické stadium IV A. Léčena od září 2001 na hematoonkologické klinice v FN Brno, nejprve kurativní chemoterapií, kterou dosaženo kompletní remise na dobu 5 měsíců. Po prvním relapsu, opět léčeném chemoterapií, kompletní remise 7 měsíců.

Při druhém relapsu došlo po chemoterapii již jen k parciální regresi nálezu a proto pacientka předána k provedení radioterapie. Radioterapií léčeny postupně tumorózní infiltráty při devíti lokalizovaných relapsech. Vždy došlo ke kompletnímu vymizení tumoru po ozáření bez další lokální recidivy v ozařované oblasti. Nejvýznamnější úspěch radioterapie jsme zaznamenali při relapsu choroby projevujícím se infiltrátem v durálním vaku v oblasti Th12 až S1 s počínající paraparesou a poruchou sfinkterů.

Po provedení radioterapie došlo lokálně k vymizení tumoru a k restituci neurologických příznaků ad integrum a takto se velmi znatelně zlepšila kvalita života pacientky. Proti teoretickým předpokladům také nedošlo k pozdní ireverzibilní postradiační kataraktě po ozáření orbity vysokou dávkou záření.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008