RAPID DETECTION OF RESPONSE TO BORTEZOMIBE-BASED REGIMEN IN MULTIPLE MYELOMA USING FREE LIGHT CHAIN ASSAYS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 45. Dendritic cells

Číslo abstraktu: 0770

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; RNDr. Hana Novotná; MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Kamila Havlíková

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006