Rekonstrukce prsu a radioterapie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 168

Autoři: MUDr. Jana Růžičková; MUDr. Petr Čoupek; Ing. Libor Komínek; MUDr. Irena Čoupková; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Oldřich Coufal

Úvod
Karcinom prsu je u žen vůbec nejčastější malignitou, ročně je v ČR diagnostikováno 4500 nových případů. V MOÚ je ročně léčeno přibližně 600 pacientek s karcinomem prsu, přičemž u asi 150 z nich je nutná totální mastektomie. Problematika rekon­strukce prsu u žen po mastektomii je v poslední době často diskutovaným tématem, zvláště otázka okamžitých rekonstrukcí. Při­bývá žen, které se o možnost okamžité rekonstrukce samy aktivně zajímají již před primárním chirurgickým zákrokem. O typu operace se u většiny pacientek v MOÚ rozhoduje na mammární komisi za přítomnosti mammárního týmu ve složení: chirurg, radiační onkolog, klinický onkolog, radiodiagnostik a patolog. V případě indikace totální mastektomie je s pacientkou diskuto­vána i možnost rekonstrukce prsu, která je do značné míry ovlivněna tím, zda u pacientky bude indikována adjuvantní radiote­rapie na hrudní stěnu. Přestože psychologické a kosmetické výhody okamžité rekonstrukce jsou nesporné, onkologické aspekty by měly mít vždy prioritu...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008