Sarkomy měkkých tkání u adolescentů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 103

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; RNDr. Alexandra Oltová; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Sarkomy měkkých tkání jsou nádory, které se vyskytují ve všech věkových skupinách od nejmladších dětí až po pokročilý věk. U dětí tvoří kolem 8% ze všech nádorových onemocnění. Nejčastějším a typickým pro dětský věk je rhabdomyosarkom, který reprezentuje 55 až 60% všech dětských sarkomů měkkých tkání. Tzv. non-rhabdomyomatozní sarkomy tvoří necelé 3% dětských nádorů. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007