SEMINOM PROSTATY – KAZUISTIKA

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Postery

Číslo abstraktu: P05

Autoři: M. Urbanová; MUDr. Pavel Dušek; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; P. Hanek; MUDr. Anna Zuntová (-2007), CSc.

Nemocný (29 let) s Klinefelterovým syndromem (47, XXY) a se seminomem prostaty.
Vyšetřen pro ledvinnou koliku s náhodným nálezem zvětšení prostaty. Při TRUS prostaty nález hypoechogenního ložiska o průměru 30 mm, prostata celkově o velikosti 70 krát 40 mm. Provedena biopsie prostaty s nálezem anaplastického nádoru, poté TUR biopsie, kde vysloveno podezření na anaplastický seminom. Hodnoty markerů: betaHCG a AFP v normě, LH 22,29 (norma do 10), PSA nízké. Na CT malé pánve popsána prostata 85 krát 55 krát 70 mm, infiltrace semenných váčků a lymfatických uzlin v malé pánvi a retroperitoneu. RTG plic bez metastáz.
Neoadjuvantně podány čtyři cykly BEP, po kterých na CT regrese počtu i velikosti uzlin v pánvi a retroperitoneu, zmenšení prostaty i semenných váčků. Následně byla provedena radikální prostatektomie bez komplikací. Histologicky preparát bez nádorových struktur. Kontrolní vyšetření PET bez suspekce z recidivy onemocnění. RTG plic bez ložiskových změn, betaHCG, AFP a LDH v normě. Subjektivně porucha kontinence, která se postupně zlepšuje. Erektilní dysfunkce s dobrým odezvou na blokátory PDE1.
Nemocný s raritním seminomem prostaty po neoadjuvantní chemoterapii a radikální prostatektomii je 14 měsíců v remisi onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005