Sentinelová uzlina dnes a zítra

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. II.Blok: Chirurgie

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; MUDr. Lukáš Nechvátal

Význam detekce sentinelové uzliny je přes počáteční kontroverzní názory nezpochybnitelný. Miniinvazivita této metody snižuje výskyt komplikací související s disekcí axily. Detailní histo a cytopatologické zpracování uzliny zpřesňuje staging karcinomu prsu. Indikací této metody je karcinom prsu bez předoperačně zjištěného postižení spádových uzlin.
Recentní zvýšená incidence časnějších tumorozních stadií karcinomu prsu tuto metodu jenom podporuje. Finanční nákladnost detekční sondy, nutnost edukace této metodě a nutnost interdisciplinární spolupráce soustřeďuje tento nový přístup do specializovaných center. Lze však využít tuto metodu také u vyšších tumorozních stadií?
V poslední době se ve světě objevuje nový koncept využití detekce sentinelové uzliny u pokročilejších nádorů s postižením axilárních uzlin. Význam použití této metody ve stadiu s lymfadenopatií spočívá ve zhodnocení efektu chemoterapie in vivo. U nemocných s postižením axilární uzlin metastázou se nejprve provede detekce sentinelové uzliny. Následně je podána neoadjuvantní chemoterapie a poté je provedena mastektomie s disekcí axily. V případě, že se v preparátu uzlin po disekci axily již nenajdou známky metastáz, pokračuje se ve stejném režimu chemoterapie. V případě, že není patrný efekt chemoterapie, je režim chemotherapie změněn.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006