SF3B1 Mutations Frequently Occur With Both ATM Mutations and TP53 Mutations In CLL Patients

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 641. CLL: Biology and Pathophysiology, excluding Therapy: Poster II

Číslo abstraktu: 2868

Autoři: Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; Mgr. Barbara Kantorová; RNDr. Ludmila Šebejová; Mgr. Karla Plevová, Ph.D.; MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2013