Similar Efficacy of Thalidomide-Based and Bortezomib-Based Regimens In the First Relapse of 209 Multiple Myeloma Patients Previously Untreated with Novel Drugs

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 5027

Autoři: Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Evžen Gregora; Prof.MUDr. Ivan Špička, PhD; MUDr. Jan Straub; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010