Snížení počtu kopií a změny exprese genu N-myc u chemorezistentních neuroblastomových linií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 046

Autoři: MUDr. Pavel Procházka; MVDr. Jan Hraběta; MUDr. Aleš Vícha; RNDr. Jitka Poljaková; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

I přes úspěchy pediatrické onkologie zůstává neuroblastom vysokého rizika (HR NBL) jedním z nejhůře léčitelných dětských nádorových onemocnění. Pro diagnostiku HR NBL je nejdůležitějším prognostickým znakem amplifikace onkogenu N-myc. Ten je lokalizovaný na krátkém raménku 2. chromozómu v oblasti 2p24 a je složen se ze tří exonů. Jeho produktem je jaderný fosfoprotein s vazebnou afinitou k DNA ovlivňující transkripci a replikaci. Gen N-myc je nezbytný pro vývoj a diferenciaci neuroektodermu. Jeho nadměrná exprese výrazně přispívá k malignímu potenciálu buňky. N-myc amplifikuje v časném stádiu vývoje nádoru a v dalším průběhu onemocnění se amplifikace nemění. Vyskytuje se ve dvou formách: 1/ extrachromozomální acentrické fragmenty (Double minute Chromatin Bodies, dmin); 2/ intrachromozomální, homologně se barvící oblasti (Homogenously Staining Regions, HSRs). Amplifikovaný onkogen N-myc je v neuroblastomových buňkách přítomen zpravidla ve 3-300 kopiích. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007