SOUČASNOST A BUDOUCNOST CHEMOTERAPIE A BIOLOGICKÉ LÉČBY U MOZKOVÝCH NÁDORŮ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: biologická cílená léčba; Chemoterapie

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 44

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015