Staging a predikce odpovědi na imatinib mesylate (IM) v léčbě metastatického nebo lokálně pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) na základě 18F-FDG PET a CT vyšetření.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 064(p278)

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Petr Opletal; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod
Imatinib a sunitinib, inhibitory receptorů tyrosinkinázy, představují cílené léky, které změnily náš postoj k terapii gastrointestinálních stromálních nádorů (GIST).
Nezbytná je včasná diagnostika nádorového onemocnění a včasné zahájení cílené léčby. Protože odpověď na molekulárně cílenou terapii nemusí imitovat odpovědi očekávané u jiných sarkomů měkkých tkání léčených cytotoxickou terapií, byla v této práci zaměřena pozornost i na „nové typy léčebných odpovědí“. V tomto směru je značným přínosem integrace a fúze nových zobrazovacích metod-18F-FDG PET a CT vyšetření…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008