Štandardizácia a optimalizácia spracovania bioptického materiálu ako podmienka kvalitných výsledkov molekulovo-patologických analýz

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: MARTINSKÉ DNI NELEKÁRSKYCH PRACOVNÍKOV V (MOLEKULOVEJ) PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 048

Autoři: Mgr. Renáta Balková; MUDr. Peter Szépe, CSc.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Abstrakt nedodán.

 

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016