SUCCESFUL PREVENTION OF OSTEONECROSIS OF THE JAW DURING ZOLENDRONAT USE IN THE PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Multiple myeloma - Clinical III

Číslo abstraktu: 0666

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008