The Reduced Intensity Cvd Regimen: A Good Option with Well Balanced Efficacy/Toxicity Ratio for Elderly Patients with Poor Status Performance

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma - Therapy, Excluding Transplantation

Číslo abstraktu: 3699

Autoři: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; MUDr. Evžen Gregora; MUDr. Miroslava Schűtzová; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MUDr. Petr Pavlíček; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Mohammed Al Sahmani; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008