Účinná profylaxe herpes zoster acyklovirem u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1297

Autoři: prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008