Ultrazvuk v plánování léčby u karcinomu děložního hrdla

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 026

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.

Úvod

Prognóza i léčba ZN děložního hrdla je zvláště závislá na stadiu onemocnění. Klinické stanovení stadia onemocnění dle doporučení FIGO je nepřesné. Pro zvolení adekvátní léčby, vč. fertility šetřících operací je nezbytné využít přesné zobrazovací metody, mezi které patří gynekologické ultrazvukové vyšetření nebo magnetická rezonance. CT vyšetření má význam ve stanovení lymfadenopatie retroperitonea a vzdálených metastáz. PET je senzitivnější metodou pro stanovení rozsahu onemocnění a jeho využití je limitováno na přesně indikované případy jako je plánování exenteračních operací.

S technickým vývojem ultrazvukové techniky narůstá uplatnění ultrazvuku v onkogynekologii. V současné době našel ultrazvuk svoje uplatnění i ve stagingu karcinomu děložního hrdla. Ultrazvuk se také stal jen obtížně zastupitelnou metodou pro zvolení cílené léčby u karcinomu děložního hrdla, pokud jej v ideálním případě provádí onkogynekog se znalostí problematiky onemocnění i léčebných možností.
Závěr

Ultrazvukové vyšetření jako jednoduchá, snadno dostupná a levná metoda má velký význam jak při primárním stagingu cervikálního karcinomu, tak při monitorování neoadjuvantní léčby, plánování léčby, vč. brachyterapie a v časné diagnostice rekurence.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008