Ultrazvuková diagnostika borderline nádorů ovaria

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: II. Ovariální karcinom

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Miloslav Janoušek; MUDr. Věra Tomancová; MUDr. David Pavlišta, PhD; M. Zuikán; MUDr. Natália Jančárková, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007