Vakcinace pacientů s mnohočetným myelomem dendritickými buňkami loadovanými monoklonálním imunoglobulinem:preklinické a první klinické výsledky klinické studie fáze II.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 115

Autoři: Mgr. Darina Očadlíková; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Petra Vidláková; Drahomíra Kyjovská; RNDr. Hana Novotná; Ivana Jelínková; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

V roce 2004 proběhla v našem centru první klinická studie fáze II, kde byl pacientům s mnohočetným myelomem (MM) podáván monoklonální imunoglobulin (Id-protein) po konjugaci s imunogenním nosičem keyhole limpet hemocyanin (KLH). Vakcína byla použita ve skupině 12 nemocných se stabilním nebo mírně aktivním onemocněním. Výsledky naznačily, že imunitní systém nemocných je schopen reakce na podaný antigen, který však není natolik imunogenní, aby vyvolal klinickou odpověď. Proto byla v našich laboratořích připravena vakcína nové generace s využitím dendritických buněk (DB), které jsou považovány za nejúčinnější antigen-prezentující buňky. DB byly získány z periferní krve pacientů s MM a kultivovány po dobu 9 dnů za přítomnosti cytokinů IL-4 a GM-CSF. Pátý den kultivace byl přidán autologní Id-protein vyizolovaný z plazmy pacientů metodou afinitní chromatografie. Úplné dozrání DB bylo dokončeno přidáním TNF-alfa. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007