Vliv věku na etiopatogenezu, diagnostiku a léčbu nádorů jater u dětí a adolescentů rozdíly od hepatologie dospělého věku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 245(p271)

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Nádory jater patří mezi vzácné typy nádorů, tvoří jenom 1% solidních nádorů u dětí do 15 let věku. Játra mohou být postižena nádorovou nemocí primárně, nebo jsou místem metastáz jiných zhoubných onemocnění. U dětí jsou ve srovnání s dospělou populací játra postižena metastatickým procesem méně často.

Hepatoblastom
je nejčastější primární maligní nádor jater u dětí. Ze všech nádorů jater ve věku od 0 do 15 let tvoří téměř 80%. I přesto všechno jde o nádor velice vzácný, s incidencí 1.5 : 1 milion dětí do 15 let věku. Vrchol výskytu je v nejmladší věkové skupině u dětí do 1 roku věku. Nad 5 let věku se hepatoblastom téměř nevyskytuje…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008