Volný a N-(2-HYDROXYPROPYL)METHACRYLAMID (HPMA) vázaný doxorubicin: změny glykosylace povrchové membrány buněk EL-4.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 010p

Autoři: L. Kovář; T. Etrych; V. Šubr; J. Strohalm; J. Sklenář; P. Chytil; K. Ulbrich; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

Kopolymery N-(2-hydroxypropyl)methacrylamidu (HPMA) byly vyrobeny jako polymerní nosiče léčiv. Konjugáty obsahující aminolyticcky vázaný doxorubicin (PK1), na rozdíl od konjugátů s hydrolyticky vázaným doxorubicin (HYD) a volného léčiva (Dox), se akumulují v intracelulárních membránách včetně Golgiho aparátu a endoplazmatického retikula, které jsou zodpovědné za glykosylaci proteinů v buňce. Naše pokusy ukázaly, že PK1, na rozdíl od HYD a Dox, zvyšují glykosylaci povrchu buněk a také mění složená povrchových oligosacharidů. Zvýšená exprese molekuly CD43 po inkubaci buněk s PK1, která je silně glykosylovaná by mohla vysvětlit tuto změnu glykosylace. V našem systému jsme dále prokázali, že buňky po inkubaci s PK1 jsou méně adhezivní, což odpovídá jedné z funkcí molekuly CD43. Vliv molekuly CD43 na povrchu buněk inkubovaných s PK1 na zprostředkování buněčné smrti je cílem našich dalších pokusů.


Práce na tomto projektu je podporována grantem MEYES CR 1M0505.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007