Výsledky 4-letého sledování po neoadjuvantní chemoradioterapii s kapecitabinem u lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 208

Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Česká republika zaujímá celosvětové prvenství v incidenci nádorů konečníku. Moderní léčba spočívá v multidisciplinárním přístupu. V případě absence vzdálených metastáz je radikální operace stále nejdůležitějším způsobem léčby rektálního karcinomu. Cílem je dokonalé odstranění patrného nádoru (dosažení R0 resekce). Lokoregionální recidiva onemocnění a vzdálená diseminace vzniká zejména u pacientů s negativními prognostickými parametry jako jsou: extramurální penetrace nádoru, přítomnost metastáz v regionálních lymfatických uzlinách, nádory s nižším stupněm diferenciace (grade), venózní nebo lymfatická invaze, nedostatečná vzdálenost resekční linie od tumoru....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008