Výsledky léčby lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta neoadjuvantní konkomitantní radioterapií a chemoterapií na bázi fluoropyrimidů.Analýza souboru 201 pacientů léčených v MOÚ v letech 2002-2009. Identifikace klinicko-patologických a molekulárních

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 175

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Lukáš Sirotek; MUDr. Zdeněk Eber; MUDr. Lenka Baldíková (Slámová); MUDr. Lukáš Pochop; MUDr. Jana Gombošová; MUDr. Petr Čoupek; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Miloš Pacal; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011