VYSOCE KONFORMNÍ RADIOTERAPIE MOZKOVÝCH NÁDORŮ; SROVNÁNÍ TECHNIK

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 45

Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Ing. Tomáš Procházka; MUDr. Hana Honová; R. Končeková; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; Mgr. David Gremlica; doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; Ing. Lukáš Knybel; Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; Mgr. Vladimír Vondráček

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015