Využití buněk vybraných typů nádorů při vývoji protinádorových imunoterapeutických přípravků v autologních a alogenních podmínkách.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 244 (p226)

Autoři: RNDr. Libor Hanák, PhD.; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; RNDr. Eva Matějková; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Petra Vidláková; Drahomíra Kyjovská; Andrea Stejskalová; I. Němečková; Alena Hošková; Renata Sekaninová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; RNDr. Alexandra Oltová; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Kultivace buněk primárního karcinomu ledvin Hlavním účelem projektu „Národní program výzkumu II“ je vývoj biotechnologie vedoucí k bezpečné alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (SCT) tak, aby na jedné straně byla zcela potlačena nežádoucí a často smrtelná reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) vyvolaná alogenními lymfocyty dárce, a na druhé straně, aby byl maximálně využit protinádorový potenciál (GVL/GVT; graft-versus-leukemia/tumor) alogenních lymfocytů. Jeden ze způsobů jak eliminovat GVH-reaktivní klony dárcovských T lymfocytů spočívá v jejich aktivaci nenádorovými buňkami příjemce v tzv. smíšené lymfocytární reakci a poté v jejich eliminaci specifickým imunotoxinem. Následně jsou ostatní lymfocyty aktivovány kultivovanými nádorovými buňkami (po jejich ozáření, aby byl zpřístupněn nádorový antigen) za účelem dosažení maximálního efektu GVL/GVH. Všechny kroky jsou prováděny v in vitro podmínkách. Kompletní remise po aplikaci infuze dárcovských lymfocytů byla pozorována především u chronické myeloidní leukémie, ale také u pacientů s dalšími nádorovými onemocněními, především u akutní myeloidní leukémie, mnohočetného myelomu a renálního karcinomu. Zatímco část projektu týkající se krevních malignit je již ve fázi povolené studie testování účinku na vybraných pacientech, s renálními karcinomy probíhá v současné době základní laboratorní výzkum. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007