Využití MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplfication) techniky k průkazu genetických změn u neuroblastomu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXIX. Neuroonkologie dětského věku

Číslo abstraktu: 253

Autoři: MUDr. Aleš Vícha; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Neuroblastom je prvním dětským solidním nádorem, u kterého bylo k výběru léčby nezbytné stanovit biologický prognostický znak (amplifikaci N-myc onkogenu). S rozvojem biologických postupů byly nacházeny další prognostické znaky. Některé z nich stále na jednoznačné posouzení a zavedení do klinické praxe čekají.

Nízké riziko neuroblastomu je charakteristické aneuploidií, nejčastěji triploidií. Prokazovány jsou změny celých chromozómů, jak ve smyslu nadbytečných chromozómů, tak i jejich ztráty. Není stanovena jednoznačná predilekce některých chromozómů. Takový nález, podle nově zaváděných léčebných postupů, umožňuje vyčkat s léčbou u pacientů do 18 měsíců věku, protože v této skupině pacientů nádor často samovolně regreduje…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008