Využití MRI v časné diagnostice ca prsu – kasuistiky.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 124

Autoři: MUDr. Lukáš Nechvátal; MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; MUDr. Petra Jiříčková

Kasuistika 1
65 letá žena dne 2.11.06 podstoupila pravidelnou mamografickou kontrolu, při které zjištěny známky výrazné mastopatie, proto proveden UZ prsů popisující ložisko v levém prsu na č.3 a vpravo na č.6.
Ložiska nejsou hmatná proto doplněna MRI dne 8.11.06, kde jsou popisována ložiska v DZQ vlevo a v DQ vpravo s patologickou křivkou, dále benigní ložisko v hloubce levého prsu. Doplněny UZ břicha a RTG plic, které negativní.
Dne 23.11.06 zavedeny vodiče k suspektním ložiskům, které vyšetřeny patologem peroperačně, patolog nalézá v levém prsu ložisko DCIS, proto provedeno vyšetření sentinelové biopsie a provedena parciální mastektomie levého prsu. Definitivní histologie potvrzuje nález 5 mm ložiska DCIS G2-3, vpravém prsu popisována dysplasie

Kasuistika 2
Jedná se o 55 letou ženu, která si vyhmatala ložisko při okraji dvorce levého prsu. Dne 1.11.06 provedena mamografie. V levém prsu jsou popisovány dysplastické změny, vpravo na rozhraní HQ ložisko mikrokalcifikací 14mm. Typ Tabár 4. Doplněn UZ prsů popisuje ložisko mikrokalcifikací vpravo velikosti 10mm v HZQ, jasné ložisko nenalezeno, naopak v HVQ 8mm formace benigního vzhledu a v DVQ benigní ložisko 9mm. Vlevo v DVQ 11mm ložisko a v DZQ 10mm ložisko, obě hodnoceny jako fibroadenom, nakonec v HZQ susp. Ložisko velikosti 25mm.
Vzhledem k nálezu na UZ a mamografii doplněna MRI prsů dne 15.11.06. Při vyšetření nalezeno vlevo v DZQ 8mm ložisko s maligní křivkou, dále v DVQ 10mm benigní ložisko. Vpravo v DZQ 10mm ložisko benigního vzhledu.
23.11.06 zavedeny vodiče k suspektním ložiskům popsaným při předchozích vyšetřeních. Patolog peroperačně určuje ložisko DCIS v pravém prsu, vlevo dysplastické změny, proto provedena parciální mastektomie a dissekce axilly. V definitivní histologii potvrzeno jednak ložisko DCIS, ale také 10mm ložisko DCIS s počínající invazí.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007