VYUŽITÍ RADIOIZOTOPOVÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD U KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 84

Autoři: MUDr. Jiří Vašina; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Michal Staník

Nukleární medicína může pacientům s karcinomem prostaty nabídnout své diagnostické metody jak v rámci diagnostiky a stagingu onemocnění, tak také při sledování léčby a lokalizaci biochemického relapsu před zvažovanou změnou terapie. Již několik desetiletí je takto využívána scintigrafi e skeletu pomocí difosfonátů. Za variantu scintigrafie skeletu lze považovat PET(/ CT) vyšetření pomocí [18F]-NaF. Pro diagnostiku postižení měkkých tkání i skeletu slouží PET(/ CT) vyšetření [18F]-cholinem (případně méně často [11C]-cholinem). Ve specifických případech může pomoci i nejběžnější PET(/ CT) vyšetření s [18F]-FDG. Nezanedbatelná je také role radioizotopů v terapii kostního postižení, ať už pomocí beta zářičů, či v poslední době i alfa zářičů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015