Využití technik asistované reprodukce v péči o onkologické pacienty

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 053

Autoři: R. Hüttelová; Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

S rozvojem léčebných protokolů používaných v onkologii významně stoupá počet dlouhodobě přežívajících a trvale vyléčených pacientů. Do popředí zájmu se tak dostává otázka zlepšení kvality jejich života a minimalizace pozdních nežádoucích účinků léčby. Léčba nádorových onemocnění má často za následek poškození gonád s následným deficitem hormonů a sterilitou. Mezioborová spolupráce a využití technik asistované reprodukce tak může zajistit reprodukční ochranu pacientů různých věkových skupin.

V rámci reprodukční ochrany pacienta lze provést zamražení a uschování spermií, embryí a v některých případech i oocytů před zahájením protinádorové léčby. U žen a dívek v pubertě a po pubertě lze zamezit poškození ovárií při onkologické léčbě pomocí analogů gonadoliberinu. U dětí a dospívajících je perspektivou pro uchování plodnosti zamražení a pozdější rozmražení zárodečných buněk primordiálních folikulů a nezralých stadií mužských pohlavních buněk odebraných z gonád pomocí biopsie.

Další možností péče o onkologické pacienty je oblast preimplantační diagnostiky u zdravých nosičů mutací podmiňujících hereditárními nádorová onemocnění. Je nezbytné, aby přesné vymezení cílové skupiny klientek pro tuto diagnosticko-preventivní modalitu vzešlo z mezioborová spolupráce s účastí onkologů, embryologů, klinických genetiků, molekulárních biologů a psychologů. Metody molekulární biologie prokazují praktickou použitelnost detekce mutací v embryích pomocí single-cell PCR a následné sekvenační analýzy.

Poděkování: Autoři děkují Lize proti rakovině za finanční podporu projektu.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005