Význam 18F-FDG PET/CT v diferenciální diagnostice tumorózně zvětšených nadledvin u onkologických pacientů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 217

Autoři: MUDr. Viera Nižňanská; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Jana Stupalová

Nadledviny jsou velmi častým cílem metastáz (MTS) různých nádorů. Při solitárním postižení nadledviny u onkologického pacienta je odlišení MTS a benigního ložiska, nejčastěji adenomu, zásadní z hlediska managementu léčby a rozhoduje o další prognóze pacienta. Protože výskyt incidentalomů (náhodně objevených ložisek v nadledvinách) v populaci s věkem výrazně stoupá a může dosahovat téměř 10%, často se s tímto problémem při stagingu a následné dispenzarizaci onkologických pacientů setkáváme. V souborech běžné populace tvoří benigní adenomy většinu z incidentalomů, v souborech onkologických pacientů je mírná převaha MTS, ale s nezanedbatelným podílem benigních adenomů.
Cílem naší práce bylo zhodnotit přínos 18F-FDG PET/CT v diferenciální diagnostice tumorózně zvětšených nadledvin, protože je známo, že 18F-FDG se metabolizuje v převážné většině maligních nádorů.
Největší význam má toto vyšetření při předoperačním stagingu, ale je vhodné též při hledání případné časné recidivy po adrenalektomii a při sledování efektu léčby. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007