Významná protinádorová účinnost imatinib mesylatu u gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST) s raritním, multiorgánovým metastatickým postižením, kazuistika

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: XXX. Kasuistiky

Číslo abstraktu: 273(p279)

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Úvod

Gastrointestinální stromální tumory (GIST) jsou vzácné mezenchymální nádory exprimující protein KIT. Jak vyplývá z názvu jde o nádory, které jsou nejčastěji lokalizovány v žaludku (40-70%) a v tenkém střevě (20-40%). Méně často postihují tlusté střevo, jícen, konečník. Vzácné jsou tzv. „EGIST“ tedy extragastrointestinální stromální tumory nacházející se v mesenteriu, omentu a retroperitoneu. Ojediněle se objevují EGISTy v pankreatu, žlučníku a ve vagíně.

Metastatická choroba postihuje zejména játra, měkké břišní tkáně (omentum, pritoneum, retroperitoneum), méně často pánevní a nitrobřišní uzliny. V porovnání s pravými leiomyosarkomy vzácně metastazují do plic, CNS. Rovněž tak je vzácné metastazování do skeletu….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008