Zhodnocení přínosu biologické terapie pro prognózu nemocných s mnohočetným myelomem - zkušenosti jednoho pracoviště

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1345

Autoři: MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Pika; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; MUDr. Karel Srovnalík; Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008