ZMĚNY KONCENTRACE N-ACETYLASPARTÁTU V OBLASTI HIPOKAMPU PO CELOMOZKOVÉM OZÁŘENÍ HODNOCENÉ POMOCÍ MR SPEKTROSKOPIE: VYUŽITÍ PRO ZHODNOCENÍ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Radioterapie

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 48

Autoři: MUDr. Petr Pospíšil; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Martin Bulík; PhDr. Marie Dobiášková; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015