Algoritmy péče o kůži onkologických pacientů - manuály pro sestry

Algoritmy péče o kůži onkologických pacientů - manuály pro sestry

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, Česká asociace sester, Společnost pro porty a permanentní katétry, Dialog-Jessenius o.p.s. a Zahojime, z.s. připravili stručné algoritmy péče o kůži onkologických pacientů. 

Materiály v pdf:


EXTRAVAZACE (PARAVAZACE) CYTOSTATIK

POSTIŽENÍ KŮŽE PŘI RADIOTERAPII (PREVENCE A LÉČBA)

PÉČE O KŮŽI A SLIZNICE PŘI CÍLENÉ LÉČBĚ S ANTI-EGFR PROTILÁTKAMI

Klíčová slova
nehojící se rány