Jednou z fází procházení nemocí podle model Kübler-Ross může být i fáze agrese. Agresivní pacienti mají společný hluboký odpor vůči své nemoci a svému tělu, která vychází z pociťování obrovské bezmoci, cítí odpor vůči zdravým lidem ve svém okolí, vůči léčbě a personálu. Ošetřující personál by si měl uvědomit, že se jedná o nemocného, který má do jisté míry nárok na nevšední chování a vyjádření svých emocí a volit profesionální přístup za účasti psychologa. Součástí přednášky je kazuistika zvládání agrese u onkologického pacienta.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 4. psychoonkologického sympózia v Brně.

Klíčová slova
přednáška - video; video