Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii – MKN-O-3

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) byla sestavena před čtyřiceti lety zejména pro potřeby onkologických registrů pro kódování histologického typu (morfologie) a místa (topografie) nádorů a zároveň uvádí oficiální názvosloví jednotlivých typů nádorů inkorporované zároveň do Systemizovaného názvosloví v medicíně (SNOMED). Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které odezněly na konferenci a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, zdravotních služeb, zdravotních intervencí a klasifikační systémy nebo o projekt CZ-DRG, navštivte web ÚZIS, kde najdete všech 32 přednášek, které na konferenci odezněly.  

Klíčová slova
přednáška - video; video