KlasifiKon 2017 - přednášky

KlasifiKon 2017 - přednášky

Ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 se v Praze uskutečnila konference zaměřená na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví. Konferenci KlasifiKon organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a ČLS J.E.P. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly předneseny na kongresu a týkaly se onkologie.   

Seznam vybraných přednášek

Webcast celé konference, který tvoří záznamy všech 32 přednášek, najdete na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.