Radioterapie karcinomu prostaty, indikace, ekonomický rozbor

Ekonomický rozbor a indikační přehled radioterapie u karcinomu prostaty, který zazněl na Postgraduálním kurzu Karcinom prostaty od A do Z 7. dubna v Kampusu MU LF.

Prezentace ve formátu pdf