Záznam vzdělávacího semináře pro praktické lékaře „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ , BOD 2021

Dne 13. října 2021 zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS a programový výbor BOD v rámci 45. Brněnských onkologických dnů další ročník celodenního vzdělávacího programu pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Osmý ročník proběhl sice prezenčně, ale účast byla omezena z důvodů pokračující pandemie. Proto jsme moc rádi, že můžeme praktickým lékařům, a nejen jim, nabídnout záznamy všech přednášek. K jejich poslechu Vás v krátkých video upoutávkách zvou samotní přednášející.  

Děkujeme za možnost zpřístupnění záznamů přednášek organizačnímu výboru 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky!

Přednášející zvou praktické lékaře k poslechu záznamu přednášek:

Blok č 1 předsednictvo: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Milan Prášek. 
K poslechu tohoto bloku vás zve MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (FN Plzeň) - Komplikace v dutině ústní (mukozitida, aftozní stomatitida, mykotické postižení, GVHD)Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu.   
 

MUDr. Lukáš Pochop: Co je nového v léčbě nádorové bolesti

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu.   

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Akutní stavy v onkologické paliativní péči - co lze a co nelze zvládnout doma

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu.   

MUDr. Milan Prášek: Perkutánní drény a péče o ně

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. - Informace o Sekci podpůrné léčby a péče

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

Blok č 2: předsednictvo : MUDr. Markéta Palácová, MUDr. Volková, MUDr. Andrea Jurečková

MUDr. Markéta Palácová: Zvláštnosti onkologické léčby geriatrických pacientů

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

MUDr. R. Obermannová: Zvláštnosti onkologické léčby mladých pacientů

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

MUDr. Andrea Jurečková: Endokrinní nádory

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

MUDr. Volková- Šmardová: Hematoonkologické malignity – záludnosti diagnostiky a léčby

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

Blok č.3: předsednictvo : Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D., MUDr. Lukáš Bobek

Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., MUDr. M. Navrátilová, MUDr. Valíčková: Genetické testování při podezření na dědičnou dispozici k nádorům

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

Doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.: Současné možnosti endoskopického řešení premaligních a časných maligních lézí GIT

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

MUDr. Ivo Novotný, CSc., Bc Petra Absolonová, Bc. Michaela Přikrylová: Program časné diagnostiky karcinomu pankreatu

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

MUDr. Radim Němeček: Karcinom pankreatu v r. 2021 z pohledu onkologa

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu. 

MUDr. Lukáš Bobek: Pozdní komplikace po RT

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.: Efektivní management nemocných s podezřením na karcinom pankreatu

Záznam celé přednášky najdete na YouTube Masarykova onkologického ústavu